Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodní podmínky pro nákup v eshopu Frutree.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

společnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o. při prodeji produktů prostřednictvím e-shopu www.frutree.cz

Tyto VOP upravují práva a povinností při prodeji zboží společnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o. ("Prodávající") a platí / jsou účinné při koupi zboží v internetovém obchodě www.frutree.cz, jehož provozovatelem je společnost Vetter Slovakia, spol. s ro, se sídlem F. Urbánka 9, 917 00 Trnava, SR, IČO: 34126 619, zapsaná vobchodnom rejstříku vedeném Městským soudem Trnava, odd .: Sro, vložka číslo: 1456 / T, DIČ: 2020393727, DIČ: SK2020393727, email: eshop@frutree.cz, kontaktní osoba: Ing. Katarína Hanusková, tel. č .: +42133 7350537 .

Potvrzením / odkliknutím / zaškrtnutím políčka s oboznámením se s těmito obecnými VOP (dále jen "VOP") ašich akceptací se VOP stávají součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky.

V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, zákonem č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, zákonem č. 102/2014, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb, zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu, všechny v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

 

 1. Definice

  1. Spotřebitelská zmluvaje každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel / prodávající se spotřebitelem.
  2. Objednávka je úkon kupujícího směřující knaplneniu jeho vůle uzavřít spredávajúcim kupní smlouvu.
  3. Dodavatel (prodávající) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  4. Kupující - spotrebiteľje fyzická osoba, která nakupuje výrobky pro svou osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.
  5. Kupující - podnikateľje právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky za účelem svého podnikání a jejich dalšího prodeje či obchodování s nimi.
  6. Doručovatel - je subjekt uveden na stránce www.frutree.cz, kterého si kupující může zvolit na dodání objednaného zboží, přičemž se jedná osubjekt, jehož předmětem činností je poskytování poštovních, kurýrních, přepravních, skladovacích a doplňkových služeb.
  7. Prodávající je společnost Vetter Slovakia, spol. s r.o., se sídlem F. Urbánka 9, 917 00 Trnava, SR, IČO: 34126 619, zapsaná vobchodnom rejstříku vedeném Městským soudem Trnava, odd .: Sro, vložka číslo: 1456 / T
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Kupující vyplněním objednávkového formuláře objednává zboží, které si vybral. Před objednáním zboží a / nebo ipočas procesu objednávky je kupujícímu umožněno registrovat se za účelem zjednodušení komunikace budoucnu i za účelem být informován orôznych nových produktech a jiných marketingových akcích. Kupující musí vždy uvést své jméno a příjmení, dodací / fakturační adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
  2. Registrace není podmínkou objednání produktu a kupující si může objednat zboží i bez registrace. Vpřípadě, že má zájem oregistráciu avyplní požadované údaje ve formuláři, na jím určenou e-mailovou adresu bude zaslán potvrzovací e-mail a link. Po jeho odkliknutí / potvrzení registrace stává platnou.
  3. Kupující si vybere produkt, jehož hlavní vlastnosti, popis výrobku, cena apod. jsou uvedeny v rámci internetové stránky www.frutree.cz při konkrétním produktu, na základě aktuální nabídky zveřejněné na internetové stránce www.frutree.cz, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Objednat", vyplní objednávkový formulář súdajmi uvedenými výše, zvolí si druh a počet produktů (případně upřesní parametry produktu, pokud jsou nabízeny různá provedení produktu) a vybere nabízený způsob platby (např. platební karta, GoPay, platbavopred na účet, dobírka, hotově při osobním převzetí) a způsoby doručení jakož i subjekt, který bude doručovat.
  4. Odklinutím tlačítka zároveň kupující potvrzuje, že dosáhl věku 18 let soutěže je plně způsobilý k právním úkonům. Údaje uváděné kupujícím jsou správné a kupující je povinen si je aktualizovat po každé změně, prodávající neodpovídá za nesprávné, nepravdivé aneúplné údaje uváděné kupujícím. Vpřípadě, že nedostatky vposkytnutých údajích jsou ptáci rozsahu, že není možné doručit objednané zboží kupujícímu, prodávající neodpovídá za nedodání zboží. Kupující je povinen chránit si přístupové údaje, pokud se registroval. Kupující je oprávněn kdykoliv zrušit registraci. Prodávající je oprávněn zrušit registraci kupujícího vpřípadě, že má vědomost, že registrace na určitou osobu nebyla zřízena danou osobou, kupující porušuje tyto VOP, kupující jedná způsobem, kterým způsobuje a / nebo může způsobit prodávajícímu škodu. Registrace zaniká také vpřípadě ukončení poskytování prodeje prostřednictvím e-shopu, zánikem prodávajícího, úmrtím kupujícího.
  5. Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.frutree.cz jsou závazné. Prodávající nenese odpovědnost za výběr produktu ze strany Kupujícího, který dobrovolně, svobodně, po zralém uvážení vybral požadovaný produkt aobjednal si ho. Při odeslání objednávky kupující potvrzuje aktivním odklikům, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a současně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání reklamních apropagačných informací onů produktech pProváděcí opatření. Bližší informace kspracúvaniu osobních údajů jsou uvedeny tu.Bez potvrzení akceptace VOP není objednávka platná aúčinná.
  6. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetové stránce www.frutree.cz. Přijetí tohoto návrhu je odeslání objednávky kupujícím. Následně prodávající po obdržení objednávky toto přijetí neprodleně po jeho doručení potvrdí na zadaný email kupujícího. Doručením potvrzení oprijatí objednávky kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou sám uvede do formuláře, se smlouva považuje za uzavřenou. Komunikace mezi prodávajícím a kupující nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou shora zmíněný v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou uvedenou v potvrzení objednávky dle výběru kupujícího jedním ze způsobů uvedených VCL. 5 těchto VOP.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu EUR a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží, dále z důvodu technické chyby, selhání lidského faktoru / systému, vpřípadě napadení stránky protiprávním jednáním ze strany neoprávněné osoby , zda zdůvodu jiné neoprávněné změny stránky ze strany neoprávněné osoby.
  8. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží způsobem a ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.
  9. Posloupnost jednotlivých kroků vedoucích k uzavření kupní smlouvy podle těchto VOP má kupující vždy možnost před samotným odesláním objednávky zkontrolovat, případně jejich zpětně opravit, upravit nebo objednávku jako celek zrušit. Potvrzená objednávka bude uložena upredávajúceho a současně bude odeslána ina e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.
  10. Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.
  11. Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad) apokiaľ je to obvyklé při konkrétním zboží, tak i poučení ospôsobe nakládání stovarom, způsobu skladování, používání apod. Uvedení podstatných informací oprodukte může být realizováno i odkazem na příslušnou internetovou stránku, kde jsou uvedeny skutečnosti týkající se konkrétního produktu. Vpřípadě ztráty např. návodu může kupující požádat prodávajícího ojeho zaslání na e-mailovou adresu, případně ozaslanie adresy, kde je možné návod nalézt.
  12. Kupující může zrušit objednávku e-mailem nebo telefonicky. Zrušit objednávku může nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky. Zrušení objednávky je třeba realizovat písemnou žádostí na adresu eshop@frutree.cz.
  13. Prodávající neodpovídá za technické / počítačové vybavení kupujícího a / nebo internetové připojení, které neumožňuje kupujícímu realizovat objednávky. Zprístupu kupujícího na stránku prodávajícího se mohou zpracovávat cookies avyužívať za účelem poskytování kupujícímu zajímavých arelevantných nabídek. Práva kwebovej stránce, náleží prodávajícímu.
 3. Ceny

  1. Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 20% a všech ostatních daní. Vpřípadě změny sazby DPH bude účtována platná sazba DPH včase vystavení daňového dokladu. Spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, během které je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.
  2. Všechny akce platí do vyprodání zásob nebo do termínu uvedeného u konkrétní akci, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.
  3. Konečná cenaje uváděna v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH, případně všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné ...), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.
 4. Dodací podmínky

  1. Zboží, které je v interním skladu prodávajícího, je expedováno zpravidla do 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Zboží, které není na skladě prodávajícího, je vždy označen pojmem "NENÍ SKLADEM" a jeho dostupnost je třeba ověřit upredávajúceho. Prodávající oznámí kupujícímu termín dodání, pokud není možné dodat zboží do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
  2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc v dohodnuté lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.
  3. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednané zboží je doručováno zpravidla v pracovní dnech, nedoručuje se včase státních svátků.
  4. Zboží je zasíláno prostřednictvím poštovního doručovatele / kurýra uvedeného na stránce www.frutree.cz . Kupující je povinen převzít objednané zboží aje povinen umožnit doručení zboží zejména tím, že bude mít na adrese, kterou uvedl při objednávce a / nebo při registraci řádně uvedeny své osobní údaje významné pro doručení zásilky a včas doručování se bude nacházet na dané adrese.
  5. V případě, že se v dohodnutém čase dodání kupující nenachází na adrese dodání, kterou uvedl, doručovatel mu zanechá odkaz na místě určeném pro doručování pošty. Vpřípadě, že kupující nebude kontaktovat doručovatele a / nebo prodávajícího anedohodnú si nový termín dodání platí, že povinnost doručit zboží kupujícímu byla splněna okamžikem prvního pokusu odoručenie zboží. Kupující vtakomto případě nese škodu, která vznikne prodávajícímu, nese náklady marného doručení a náklady související svrátením zboží prodávajícímu. Vpřípadě, že si kupující třikrát objedná zboží atento zboží nebude možné kupujícímu doručit platí, že prodávající není povinen doručit kupujícímu další objednávky až do momentu, dokud si kupující vypořádá veškeré náklady aškodu, která vznikla prodávajícímu vsouvislosti smárnym doručením předchozích objednávek.
  6. Výše ​​poštovného a balného je uvedena u konkrétního doručovateli / kurýrovi apotvrdená kupujícím vrámci objednávky.
 5. Platební podmínky

  1. Kupní cenu kupující zaplatí prodávajícímu formou nabízenou vrámci e-shopu:
   1. na dobírku - výše ceny za dobírku bude uvedena vzhrnutí objednávky a bude potvrzena kupujícím.
 6. Záruka, záruční list

  1. Prodávající odpovídá za vady zboží rozporu se smlouvou, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady anedostatky zboží, které se projeví po převzetí zboží v záruční době, kterou je vpřípadě potravin doba minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby. Zboží označený jako potravina si zachovává požadovanou kvalitu a zdravotní nezávadnost do určeného dne, kterým je datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, vyznačené na obalu výrobku. V případě potravin, které se rychle kazí, se reklamace musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak právo spotřebitele zaniká. Podrobnosti oreklamácií upravuje reklamační řád.
  2. Prodávající neodpovídá za vady zboží vpřípadě, že:
   1. vadu zboží způsobil spotřebitel sám svou činností nebo nečinností, opomenutím činnosti nebo jednáním třetí osoby, která nakládala stovarom po převzetí kupujícím,
   2. vadu zboží způsobil spotřebitel sám nesprávným skladováním zboží, umístěním do prostředí, které pro teplotu vyšší než 25 ° C a / nebo nižší než 0 ° Celsia není vhodné pro skladování zboží a může způsobit poškození, znehodnocení nebo zničení zboží,
   3. spotřebitel měl vědomost před převzetím zboží o vadě zboží a / nebo byl na tuto skutečnost výslovně upozorněn a pokud byla pro vadu poskytnuta sleva z ceny zboží,
   4. vady vznikly v záruční době v důsledku spotřebování zboží, způsobeného běžným nakládáním se zbožím, nesprávným nakládáním se zbožím,
   5. byly porušeny ochranné plomby aobaly na zboží, vadybolispôsobené zásahem neoprávněné osoby do zboží nebo jeho součásti
   6. pokud zboží reklamuje po uplynutí záruční doby / doby minimální trvanlivosti, v rámci které si má zboží uchovat své specifické vlastnosti.
  3. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká i:
   1. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
   2. uplynutím záruční doby zboží,
   3. neodborným, neobvyklým, nepřiměřeným a nešetrným zacházením stovarom nebo zanedbáním péče o zboží
   4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím nebo vdůsledku nedbalosti či úmyslu ze strany kupujícího.
 7. Shoda s kupní smlouvou

  1. Prodávaná věc musí mít dohodnutou, případně právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost, provedení a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.
  2. Pokud je třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.
  3. Zobrazení zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je pouze ilustrativní.
  4. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného zobrazovacího zařízení.
 8. Nevyzvednutí objednané zásilky

  1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), ve výši skutečných nákladů v případě neúspěšného doručení objednávkyvprípade, že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží na určeném místě nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. 9 těchto VOP, podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
  2. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.
 9. Převzetí zboží

  1. Kupující je povinen si objednané zboží převzít, naopak může být poruší kupní smlouvu. Při převzetí zboží kupující prověří neporušenost obalu, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis / protokol o poškození se zástupcem doručovatele avyhotoviť fotodokumentaci poškození. Na základě takto vyhotoveného zápisu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou a následně si uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího. Pokud tak neučiní, nároky z reklamovaných vad mu budou přiznány pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.
  2. V případě, že je zásilka porušena, kupující zboží nepřevezme a sepíše s doručovací společností protokol avhodnými důkazy (fotodokumentací) zajistí důkazy.
 10. Reklamace a její uplatnění

  1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Podrobnosti oreklamácií stanovuje Reklamační řád, který je kdispozici zde.
  2. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol (doklad o vyřízení reklamace). Doklad o vyřízení reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
  3. V případě uplatnění reklamace, spotřebitel informuje prodávajícího o uplatnění prostřednictvím emailu (pro dosažení co nejrychlejšího vyřízení reklamace) a zašle zboží zabaleno do obalu vyhovujícího přepravě spolu s popisem vady a kopií dokladu o koupi na korespondenční adresu prodávajícího: Vetter Slovakia, spol. s r.o., provoz Průmyslová 2, 920 01 Hlohovec, SR IČ: 34126619, email: eshop@frutree.cz, tel. č .: +421 948 249 087
  4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady vpřípadě potvrzení existence vady.
  5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu.
  6. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a OZMEO a doplnění některých zákonů.
   1. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce
    1. Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Trnavský kraj J. Bottu č.4, 917 01 Trnava, tel. č. 00421 33 5521614
    2. nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov -1 / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů-1;
    3. spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
   2. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Odstoupení od smlouvy

  1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu zkúpnej smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého vkúpnej smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících zkúpnej smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi v termínu určené těmito VOP nebo vceně, která je uvedena vobjednávke, prodávající je povinen otejto skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Vpřípadě, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených vtomto bodě těchto VOP avráti zboží prodávajícímu vpôvodnom stavu, nepoškozené, nepoužité, nespotřebovaný, je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu za zboží, pokud byla cena předem uhrazena prodávajícímu ato v termínu 14dní od oznámení oodstúpení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
  2. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. oochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího aozmene adoplnení některých zákonů vznení pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") podle § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, nesmí však zboží používat nebo nakládat sním tak, že dojde kjeho opotřebení, spotřebě, zničení, poškození apod. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
  3. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo podle odst. 2 tohoto článku chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v posledním deňurčenej lhůty na adresu sídla prodávajícího nebo adresu provozovny prodávajícího. Stejně může doručit odstoupení od smlouvy na emailovou adresu prodávajícího uvedenou vkontaktných údajích nejpozději v posledním den stanovené lhůty. Spotřebitel je povinen po oznámení oodstúpení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně zboží, které je předmětem kupní smlouvy, od níž kupující odstupuje, spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem Aino dokumentací ktovaru, která mu byla doručena spolu stovarom, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Vrácené zboží musí být úplný, nepoškozené, nerozbalené, nesmí být porušen ochranný obal, naopak může být není možné od smlouvy odstoupit. Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně aako pojištěnou zásielku.Odstúpenie od smlouvy musí kupující učinit písemnou formoua způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy nebo vpodobe zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.Ak spotrebiteľodstúpi od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.
  4. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto VOP musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.
  5. Zboží od kupujícího nemůže být zasíláno na dobírku, ani jiným způsobem vyžadujícím od prodávajícího povinnost úhrady před převzetím, takové zboží nebude převzato adoručenie bude neúčinné z důvodů na straně kupujícího, který poruší svou povinnost vrátit zboží.
  6. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jak inákladov prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručen zboží. Spotřebitel má nárok při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy na vrácení nákladů za nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.
  7. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU, jejímž předmětem jsou: -prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
  8. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění povahy avlastností zboží.
 12. Ochrana osobních údajů

  1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu vobjednávke své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
  2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu vobjednávke své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu ae-mailovou adresu. Prodávající má právo požadovat prokázání té skutečnosti, že osoba, která zboží objednává pro právnickou osobu, je oprávněna provádět vjej jménem právní úkony.
  3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údajepo přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Přihlášení".
  4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že v souladu se Všeobecným nařízením oochraně osobních údajů č. 679/2016 (dále jen "GDPR") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím vpredzmluvných vztazích nákup a prodej a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění zkúpnej smlouvy, ve kterém vystupuje kupující jako jedna ze zmluvnýchstrán. Následně budou OÚ zpracovávány pro účely právních nároků ato zpravidla po dobu 4 let.
  5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje vrozsahu uvedeném VODS. 1 tohoto článku, pro účely marketingu a poskytování nabídek na nové produkty, probíhající akce, slevy na produkty ajiné propagační materiály výrobků prodávaných prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že bude sosobnými údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu splatnými právními predpismiSR a právo Unie.
  6. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 5týchto reklamačních aVOP na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající osplnení účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne v termínu 1 měsíc od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
  7. DO má právo na
   1. přístup k zpracovávaným OÚ a získání potvrzení ospracúvaných OÚ - právo získat potvrzení, zda se zpracovávají OÚ, informace oúčeloch, kategoriích OÚ, příjemcích / kategoriích příjemců, jimž byly / budou OÚ poskytnuty, pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání, kritéria na její určení, právo na opravu, jejich vymazání, omezení, právo namítat, právo podat stížnost orgánu dozoru, existence automatizovaného rozhodování včetně profilování. Provozovatel poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají, každou další kopii za přiměřený poplatek. Informace se poskytují elektronicky, pokud DO nepožádá oiný způsob.
   2. opravu nesprávných a / nebo neaktuálních OÚ adoplnenie neúplných OÚ,
   3. právo na vymazání OÚ za podmínek čl. 17 GDPR
    1. DO má právo dosáhnout vymazání zpracovávaných OÚ aprevádzkovateľ její vyhoví, pokud již OÚ nejsou nezbytné pro účel (y), na který (é) byly získány, dotyčná osoba odvolá svůj souhlas ání je jiný právní základ pro zpracování, DO namítá zpracovávání aneprevažujú žádné oprávněné důvody, pokud by byly OÚ zpracovávány nezákonně, vpřípadě splnění zákonné povinnosti podle právo Unie a / nebo SR, OÚ se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1.
   4. Při zveřejněných OÚ provede provozovatel vhodná opatření aby informoval jiných provozovatelů ožiadosti DO ovýmaz její OÚ. Ustanovení ovýmaze se nepoužijí, pokud je zpracování nezbytné:
    1. na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace,
    2. pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo SR,
    3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
    4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého, historického výzkumu, statistické účely
    5. na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
   5. právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR
    1. DO má právo na to omezení zpracování, pokud DO napadne správnost OÚ, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů, zpracovávání je protizákonné Ado zpochybňuje vymazání OÚ a žádá místo toho omezení jejich použití, provozovatel již nepotřebuje OÚ pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků, DO zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby. Pokud se zpracování omezilo, takové OÚ se s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem DO nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. DO, která dosáhla omezení zpracovávání, provozovatel informuje před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.
   6. právo na přenositelnost OÚ podle čl. 20 GDPR
    1. OÚ poskytnuté provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu je možné přenést dalšímu provozovateli, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo na plnění smlouvy, zpracovávání se provádí automatizovanými prostředky ato ipriamo mezi provozovateli, pokud je to technicky možné. Uvedené nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.
   7. zpochybnění proti zpracování OÚ podle čl. 21 GDPR
    1. DO má právo kdykoliv namítat proti zpracování OÚ, pokud je prováděno pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel arovnako namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Při zpracovávání pro účely přímého marketingu mě do právo kdykoliv namítat proti zpracovávání OÚ pro tento účel AUZ se nesmí OÚ pro tento účel zpracovávat.
  8. Subjekt údajů má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují. Uvedené se nepoužije, pokud je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi DO a provozovatelem, povolené právem Unie nebo SR, založené na výslovném souhlasu dotčené osoby.
  9. DO má vpřípadě uděleného souhlasu právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Do odvolání souhlasu je možné OÚ zpracovávat. Odvolání souhlasu je stejně jednoduché jako jeho poskytnutí.
  10. DO má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu OÚ.
  11. Poskytnutí souhlasu je dobrovolnou smluvní požadavkem na základě svobodného rozhodnutí DO, sprihliadnutím na určitý účel může být poskytnutí potřebné k uzavření smlouvy.
  12. Vzáujme poskytování relevantních nabídek mohou být OÚ DO profilované aautomaticky zpracovány za účelem poskytování nejrelevantnějších nabídek, které mohou být pro DO zajímavé aprospešné zpohľadu vlastnictví konkrétního vozidla, dosud realizovaných objednávek apod. DO má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
 13. Orgán dozoru
  1. Dohled nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétně pracoviště - Inspektorát SOI pro Trnavský kraj J. Bottu č.4, 917 01 Trnava, tel. č. 033/5521614, http://www.soi.sk , http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi , Regionální veterinární a potravinářská správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava 1, tel .: 00421 33 5501447.
 14. Zvláštní ustanovení

  1. Používání webové stránky prodávajícího - Kupující, případně třetí osoba, která si otevře stránku prodávajícího, je oprávněna apovinná používat stránky prodávajícího v souladu s jejím účelem azmyslom atýmito VOP, vsouladu správními předpisy SR, v souladu s dobrými mravy a je povinen vyvyrovať se jakéhokoli jednání, které může omezit a / nebo vyřadit fungování stránky. Především je zakázáno zejména:
  2. realizovat jakékoliv zásahy do webové stránky prodávajícího, pokoušet se vyřadit ji, omezit přístup jiným osobám,
  3. jakýmkoliv způsobem zasahovat do práv na ochranu dobrého jména apovesti prodávajícího a / nebo třetích osob,
  4. šířit jakýkoliv právním řádem ČR zakázán obsah,
  5. využívat stránku na rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv,
  6. zasahovat do funkčnosti stránky posíláním virů či jiných škodlivých programů,
  7. vytvářet klamavé afalošné profily, zprávy, objednávky,
  8. pokoušet se získat přístupové údaje a proniknout do účtů jiných registrovaných subjektů,
  9. Vpřípadě porušení uvedených podmínek je možné účet aprístup určitého kupujícího omezit a / nebo vymazat. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakémkoliv podezření ze zneužití jeho hesla třetí osobou. V případě odůvodněné obavy lze účet zablokovat a vyzvat kupujícího ke změně jeho přihlašovacích údajů nebo ověření totožnosti konkrétního kupujícího.
  10. Přístup na stránku může být dočasně ze strany prodávajícího omezen a / nebo znemožněn za účelem technických úprav stránky asúvisiacich činností.
 15. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.frutree.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá, což také potvrdí aktivním odklikům při potvrzení objednávky.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění VOP. Na uzavřené objednávky se však vztahuje znění platné v době provedení objednávky.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.7.2018.

Copyright © 2023 Frutree s.r.o. | All rights reserved. | Graphic design: CODES Brand House, Ltd. | Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.