IFS Broker certifikát pro kvalitní a bezpečné potraviny

IFS BROKER Certifikát Vetter Slovakia   Certifikát IFS BROKER

Kvalitní a bezpečné potraviny

IFS (International Broker Standard = Mezinárodní potravinová norma). Tato norma kvality a bezpečnosti potravin garantuje, že Vetter Slovakia spol. s.r.o. nakupuje suroviny pouze od společností, které jsou držiteli certifikátu IFS FOOD.

Mezinárodní standard IFS se zaměřuje na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při výrobě potravin. Vznikl jako požadavek obchodních řetězců na větší transparentnost a jednotnost při posuzování dodavatelů z hlediska potravinářské bezpečnosti dodávaných výrobků. Výsledkem procesu certifikace je registrace výrobce / dodavatele na IFS portálu, kde mají přístup zainteresované obchodní řetězce, které si tak mohou vybírat či hodnotit své dodavatele.

Více o certifikaci IFS BROKER

IFS BROKER Certifikát Vetter Slovakia | FruTree
 
Copyright © 2020 Vetter Slovakia, s.r.o. All rights reserved. Graphic design: CODES CREATIVE, Ltd. Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.