EKO BIO certifikát ekologického zemědělství

Eko Bio Certifikát Vetter Slovakia   Certifikát EKO BIO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zdravá půda -> zdravé rostliny –> zdravá zvířata –> zdravé potraviny => trvalo udržitelný život

Ekologické zemědělstvíje moderní systém hospodaření, který bez použití syntetických pesticidů a hnojiv a bez týrání zvířat produkuje kvalitní a zdravé biopotraviny. Ekologické zemědělství zároveň přispívá k udržování vyvážené kulturní krajiny a vytváří podmínky pro prosperitu venkova.

Více na stránce slovenské certifikační autority

Eko zemědělství certifikát Vetter SlovakiaCertifikát EKO zemědělství

Společnost Naturalis SK, s.r.o. provádí kontrolu a certifikaci od roku 2004. Hlavními předměty podnikání jsou kontrola a certifikace v ekologické zemědělské výrobě (EPV). Výkonem kontroly a certifikace je společnost oprávněna u provozovatelů zabývajících se produkcí nezpracovaných zemědělských produktů a živých zvířat v EPV, tj rostlinná výroba včetně sběru planě rostoucích rostlin a jejich částí a pěstování hub a živočišná výroba včetně chovu včel; provozovatelů zabývajících se výrobou biopotravin, biokrmiv a krmných směsí, bioosív a vegetativního rozmnožovacího materiálu; balením, přebalováním a označováním produktů v EPV; dovozce a vývozce bioproduktů ze třetích zemí; obchodníků, distributorů a skladovatelů produktů v EPV.

Vetter spol. s.r.o. je v seznamu kontrolovaných provozovatelů pod registračním číslemSK-2006/415.

Seznam kontrolovaných provozovatelů

Eko Bio Certifikát Vetter Slovakia | FruTree
Eko Bio Certifikát Vetter Slovakia | FruTree
 
 
 
 
Copyright © 2020 Vetter Slovakia, s.r.o. All rights reserved. Graphic design: CODES CREATIVE, Ltd. Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.